Sprawdź, jak określony został współczynnik pracy dla higienistki dentystycznej i asystentki.

Na mocy ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1352) został wprowadzony nowy załącznik określający wysokość współczynników pracy oraz grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku (dalej: tabela współczynników pracy).

Wobec zapytania dotyczącego umiejscowienia w nowej tabeli współczynników pracy dwóch zawodów: higienistki dentystycznej i asystentki stomatologicznej, wyjaśnia się jak następuje:

Oba zawody mieszczą się w pozycji 7 tabeli współczynników pracy ze współczynnikiem 0,86.

Pozycja 7 tabeli współczynników pracy obejmuje : „Innych pracowników wykonujących zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekuna medycznego”. Zawody higienistki dentystycznej oraz asystentki stomatologicznej są zawodami medycznym w rozumieniu tego przepisu. Przemawia za tym np. przedstawiony przez Ministra Zdrowia projekt (datowany na dzień 20 stycznia 2022 r.) ustawy o niektórych zawodach medycznych, który w art. 1 wyraźnie potwierdza, iż oba te zawody mieszczą się w kategorii zawodów medycznych. Dodatkowo z załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  (Dz.U. z 2011 r. nr 151 poz. 896) wynika, że w przypadku obu tych zawodów wymagane jest wykształcenie średnie.

W tej sytuacji dla obu zawodów właściwa jest pozycja 7 w tabeli współczynników pracy 0,86.

Tabela dostępna tutaj.

Źródło: nil.org.pl

fot. iStock

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij