W Polsce dochodzi każdego roku blisko do 37 tys. zakłuć i zranień. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization) – 37% zakażeń WZW typu B, 39% WZW typu C oraz 4,4% HIV.

W Polsce dochodzi każdego roku blisko do 37 tys. zakłuć i zranień. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization) – 37% zakażeń WZW typu B, 39% WZW typu C oraz 4,4% HIV – to odsetek wykrytych chorób po zranieniu się lub zakłuciu sprzętem używanym w placówkach ochrony zdrowia. Personel medyczny wykonując swoje codzienne obowiązki jest szczególnie narażony na konsekwencje w postaci zakażenia się chorobami zakaźnymi, które  m.in. wpływają na absencję pracowników w pracy. Ze względu na wagę problemu powstała Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, która opracowała deklarację pt.: „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” [1].

Wypowiedź: Minister Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny.

Istotą Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali są kwestie związane z zakażeniami, które są konsekwencją zakłuć i zranień wśród personelu medycznego. Personel medyczny wykonując różnego rodzaju zabiegi wśród pacjentów, jest znacznie narażony na tego typu zdarzenia. Personel medyczny niezwykle narażony jest na oddziaływanie ostrych igieł, które stanowią dla nich poważne zagrożenie. Jak ukazują dane WHO, jest to bardzo poważny problem, a w Polsce rocznie dochodzi do 37 tys. zdarzeń.

„W Polsce zostały przeprowadzone badania, dotyczące zakłuć wśród personelu. Okazuje się, że ok 70% personelu przynajmniej raz uległo takiemu zakłuciu. Natomiast ok. 40% tego faktu nie zgłosiło pracodawcy. Jest to niezwykle ważny element ze względu na bezpieczeństwo tych pracowników, ale jak również pacjentów” – komentuje Minister Krzysztof Saczka.

Kluczowym działaniem jest edukacja personelu w tym zakresie. Jak dodaje minister należy pamiętać, że każde zakłucie niesie ze sobą ogromne ryzyko różnego rodzaju zakażeń, związanych z nim powikłań, co także stanowi ryzyko dla pacjentów. W Polsce stacje powiatowe oraz stacje wojewódzkie prowadzą kontrole w szpitalach i przychodniach oraz zwracają uwagę na aspekty bezpieczeństwa w kontekście realizacji iniekcji. Jednostki są także sprawdzane pod kątem znajomości procedur, aby były one znane każdemu pracownikowi medycznemu i konsekwentnie przestrzegane. Deklaracja „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”, to inicjatywa, która została przygotowana w oparciu o Dyrektywę Rady Unii Europejskiej dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej oraz wytycznych technicznych.

„Z punktu widzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego wydaliśmy takie wytyczne, które zwracają uwagę na szereg aspektów związanych właśnie z tym ryzykiem dotyczącym zakłuć i zakażeń”
– mówi Minister Krzysztof Saczka.

Wytyczne techniczne [1] zostały opracowane przez ministerialny Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych, w którego skład wchodzą: Główny Inspektorat Sanitarny, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych i Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii. Wytyczne techniczne dotyczące zranień i zakłuć zostały wydane na łamach zeszytów Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij