Pacjentami dentystów bywają nie tylko dorośli, ale również dzieci. One też mają swoje prawa jako pacjenci, a każdy dentysta ma prawny i etyczny obowiązek ich przestrzegania. Prawa pacjentów dzieci są takie same jak i dorosłych pacjentów.

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych praw pacjenta małoletniego w gabinecie stomatologicznym w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i sposobów realizacji tych praw przez dentystę. Przede wszystkim należy ustalić, że pod potocznym pojęciem „dziecko” należy prawnie rozumieć osobę małoletnią. Osoba małoletnia to przeciwieństwo osoby pełnoletniej. Zgodnie z zasadą wyrażoną w kodeksie cywilnym pełnoletni jest ten, kto ukończył lat osiemnaście (art. 10 k.c.). Pacjent pełnoletni (nazywany dorosłym) to taki, który ukończył 18. rok życia i ma zgodnie z prawem cywilnym pełną zdolność do czynności prawnych. Dodatkowo należy pamiętać, że przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa. Norma powyższa dotyczy tylko kobiet. Bowiem kobieta, która ukończyła 16. rok życia, może po uzyskaniu zezwolenia sądu zawrzeć małżeństwo, i wtedy staje się pełnoletnia. Taką pacjentkę należy traktować w gabinecie jak pacjenta pełnoletniego – jest ona całkowicie samodzielna w zakresie podejmowania decyzji co do świadczeń zdrowotnych. (…)

Ciąg dalszy artykułu dostępny w numerze 2/2016 "Asysty dentystycznej" w dziale Komunikacja interpersonalna.


autor: dr Małgorzata Paszkowska

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij