Wytyczne w zakresie ogólnoustrojowych stanów nagłych zagrożenia zdrowotnego są powszechnie dostępne. Nikt do tej pory nie pokusił się jednak o sprecyzowanie rekomendacji do sytuacji, które mogą wydarzyć się w gabinecie stomatologicznym.

Lekarze dentyści lubią klarowne rekomendacje. Potwierdził to sukces projektu „Racjonalna antybiotykoterapia w gabinecie stomatologicznym”, którego owocem są „Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii”. Kolejnym zagadnieniem, którym zajmą się eksperci Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego są stany nagłe w stomatologii.

- Po raz pierwszy staniemy przed próbą usystematyzowania wiedzy w tym zakresie i stworzenia jasnych wytycznych, z których będą mogli skorzystać lekarze dentyści. Wydaje się, że wspólny projekt Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiej Rady Resuscytacji, będzie niezwykle wartościowy, tym bardziej, że planujemy dodać do rekomendacji elementy wideo oraz osobno warsztaty praktyczne – zwraca uwagę dr hab n. med. Mariusz Szuta z Katedry Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo-Twarzowej Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak zapowiada odpowiedzialny za projekt doc. Szuta, warsztaty będą stanowiły uzupełnienie treści edukacyjnych prezentowanych podczas wykładów.

- Ich podstawowym celem będzie zatem nabycie i doskonalenie umiejętności koniecznych dla zabezpieczenia pacjenta gabinetu stomatologicznego w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do chwili przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Warsztaty ukierunkowane są zatem przede wszystkim na umiejętność – wyjaśnia ekspert.

Po ukończeniu warsztatu każdy jego uczestnik będzie potrafił m.in. uzasadnić wskazanie do podjęcia tlenoterapii biernej, użyć butli tlenowej z reduktorem wraz z różnymi podajnikami tlenu medycznego, zastosować tlenoterapię pod kontrolą pulsoksymetrii. Warsztaty nauczą, jak przygotować lek do podaży wziewnej z użyciem butli tlenowej i maseczki do nebulizacji oraz jak dokonać bezprzyrządowego (rękoczyn czoło-bródka) i przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych z użyciem rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, maski krtaniowej i rurki krtaniowej. W ramach projektu nie zabraknie nauki wentylacji zastępczej z użyciem worka samorozprężalnego z rezerwuarem i maską twarzową oraz z użyciem rurki krtaniowej i maski krtaniowej – pod kontrolą kapnometrii.

- Zakres warsztatów będzie dużo szerszy, oprócz kwestii medycznych nauczą one również skutecznej komunikacji w zespole resuscytacyjnym. Grupy będą małe (6 osób), tak aby nauka była maksymalnie efektywna. Do nauki już dziś zachęcamy nie tylko lekarzy, ale także higienistki oraz asystentki stomatologiczne – mówi doc. Mariusz Szuta.

Panel Ekspertów wraz z warsztatami zaplanowano na 21 września, warsztaty na 19 i 20 września. 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij