Kurs dla higienistek stomatologicznych z profilaktyki chorób przyzębia - scalingu, kiretażu, higienizacji jamy ustnej i postępowania z pacjentem periodontologicznym.

Lokalizacja:
Częstochowa
Data rozpoczęcia:
22.06.2019
Data zakończenia:
22.06.2019
Strona www:
http://pshs.pl/...

Prowadzący: dr n. med. lek. stom. Joanna Sitko-Gap, dypl. hig. stom. Klaudia Porada, dypl. hig stom Betina Imiołczyk

Cena: 650 zł

Termin: 22.06.2019

Podstawy periodontologii - budowa przyzębia, profilaktyka chorób przyzębia - skaling, kiretaż, higienizacja jamy ustnej.

Harmonogram:
10.00 Rozpoczęcie kursu
10.00-12.00 Zajęcia teoretyczne
- Szczegółowa budowa i funkcja przyzębia
- Etiologia i mechanizm powstawania chorób przyzębia
- Klasyfikacja chorób dziąseł i przyzębia
- Kliniczne objawy zapalenia dziąseł i kolejnych etapów chorób przyzębia
- Wywiad, badanie, diagnostyka i leczenie pacjenta periodontologicznego
- Ustalanie planu profilaktyczno-leczniczego
- Opieka nad pacjentem periodontologicznym - fazy leczenia
- Dokumentacja pacjenta perio
- wskaźniki: OHI, fuksynowy, API, CBITN
- Instruktaż higieny - pacjent periodontologiczny
- Profilaktyka chorób przyzębia – skaling – technika pracy, wskazania, przeciwwskazania do zabiegu
-  Kiretaż – technika pracy, wskazania, przeciwwskazania do zabiegu
- Instrumentarium, materiały i sprzęt do skalingu i kiretażu
- Omówienie i analiza najczęściej popełnianych błędów
12.00-12.15 Przerwa na lunch
12.15-16.00 Ćwiczenia praktyczne na fantomach (warsztaty) - zabiegi skalingu ręcznego i ultradźwiękami oraz kiretaż z zastosowaniem nowoczesnych materiałów, instrumentów i sprzętu. Badanie sondą perio. Nauka technik zabiegów, zastosowanie ergonomii w periodontologii.
12.45-16.00 Wykonanie zabiegów - skalingu ręcznego lub ultradźwiękami oraz kiretaż
(wykonanie danego zabiegu w zależności od wskazań) na pacjentach pod nadzorem lekarza stom. z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki w gabinecie stomatologicznym według obowiązujących zasad (warsztaty)
16.00-16.30 Podsumowanie kursu oraz rozdanie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu

Prosimy o zabranie własnego obuwia zmiennego i fartuchów ochronnych - będą one potrzebne przy ćwiczeniach praktycznych.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij