Wg danych opublikowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2017 roku na leczenie stomatologiczne zostało przeznaczone 2,7% ogólnych kosztów świadczeń zdrowotnych.

Ogólne koszty świadczeń zdrowotnych w 2017 roku wyniosły 76,4 mld zł. Na stomatologię przeznaczono 2,7% tej kwoty. W raporcie NIK czytamy: Wydatki bieżące ogółem na ochronę zdrowia w Polsce w 2017 r. stanowiły 6,7% PKB, z tego bieżące wydatki publiczne (w tym wydatki NFZ) 4,6% PKB, znacznie mniej niż w innych krajach Europy.

Wg danych zebranych przez NIK cena minimalna świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej w 2017 roku została odnotowana w województwie mazowieckim i wyniosła ona 360 zł, maksymalną natomiast zarejestrowano w województwie łódzkim i pomorskim – 800 zł (cena za punkt rozliczeniowy). Natomiast jeden z dłuższych okresów oczekiwania na leczenie odnotowano w przypadku chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci – wyniósł on 163 dni.

Dalej znaleźć można również informację, iż NIK stwierdziła, że mimo przeprowadzenia przez NFZ działań, które miały poprawić dostęp do świadczeń zdrowotnych, cel ten nie został w pełni osiągnięty.

Więcej informacji o raporcie NIK dostępnych jest tutaj.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij