Polska filia globalnej spółki farmaceutycznej Sanofi otrzymała prestiżową nagrodę Health Collaboration Award w ramach konkursu organizowanego przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA).

Konkurs Health Collaboration Awards jest organizowany przez EFPIA od 2016 roku. Jego celem jest wyszukiwanie i promowanie najbardziej wartościowych oraz praktycznych działań na rzecz pacjentów i systemów zdrowia, obejmujących współpracę wielu interesariuszy na szczeblu lokalnym, krajowym i na poziomie Unii Europejskiej. Spośród 80 zgłoszeń w tegorocznej edycji konkursu główna nagroda w kategorii zapobiegania i budowania świadomości została przyznana polskiej filii Sanofi  za projekt „Kids and Diabetes in Schools” (KiDS).

KiDS to międzynarodowy program edukacyjny opracowany przez Sanofi i jej partnerów we współpracy z Międzynarodową Federacją Diabetologiczną (International Diabetes Federation, IDF). Inicjatywa ma na celu stworzenie w szkołach środowiska, które jest bezpieczne i wspiera dzieci chore na cukrzycę, a także zachęca do wyrabiania zdrowych nawyków już od wczesnych lat. Program był prowadzony z takim założeniem od 2016 roku na Podkarpaciu we współpracy m.in. z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków, Uniwersytetem Rzeszowskim, Urzędem Miasta w Rzeszowie oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej. Projekt KiDS objął swoim zasięgiem 15 szkół podstawowych w Rzeszowie, w tym: 1370 dzieci i ich rodziców, 40 nauczycieli oraz 250 studentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jury konkursu zwróciło przede wszystkim uwagę na ogromną wartość społeczną nagrodzonego projektu, jego skalę i wymierne korzyści dla lokalnej społeczności, w szczególności w tak wrażliwym obszarze, jakim jest zdrowie dzieci, a tym bardziej dzieci chorujących na cukrzycę.

- Profilaktyka i leczenie chorób to nieustające wyzwania dla sektora ochrony zdrowia w Polsce. Branża farmaceutyczna regularnie wspiera podnoszenie standardów leczenia i opieki, między innymi poprzez działalność edukacyjną. Poprawa jakości życia społeczności, pośród których funkcjonujemy na co dzień, wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności Sanofi w Polsce.  – mówi Magdalena Kruszewska, prezes zarządu Sanofi w Polsce.

Laureaci konkursu mają możliwość przeznaczenia grantów pieniężnych na cel społeczny lub dobroczynny. Spółka Sanofi zdecydowała się przekazać nagrodę w wysokości 5000 EUR na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

- W świetle dotychczasowej owocnej współpracy z Sanofi udział w programie KiDS był dla nas naturalną kontynuacją wspólnej drogi. Powierzenie studentom medycyny z naszego Uniwersytetu misji edukowania uczniów, wśród których są dzieci chore na cukrzycę typu 1 (tak, aby zapobiec ich stygmatyzowaniu i promować zdrowy styl życia), pozwoliło nie tylko zwiększyć świadomość w szkołach, ale było również wartością dodaną w edukacji samych studentów, motywując ich i wzbudzając w nich społeczną odpowiedzialność. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w programie KiDS i cieszymy się, że studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego tak chętnie zaangażowali się w tę ważną inicjatywę. Jesteśmy również niezwykle wdzięczni za przekazanie pełnej kwoty nagrody na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Środki te wykorzystamy na sfinansowanie kolejnych projektów prozdrowotnych na Podkarpaciu – mówi prof. dr hab. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

- Na całym świecie żyje ponad 1,1 miliona dzieci i dorosłych z cukrzycą typu 1. Szkoły powinny dołożyć wszelkich starań, by stwarzać dla tych dzieci bezpieczną i przyjazną atmosferę. Projekt KiDS jest zorientowany na znaczenie edukacji w obszarze cukrzycy już od najwcześniejszych lat. Ma on na celu edukowanie pracowników szkół, rodziców i dzieci na temat cukrzycy typu 1 i podnoszenie wśród nich świadomości konieczności zapobiegania cukrzycy typu 2. Współpraca była kluczem do sukcesu projektu KiDS. Połączenie sił międzynarodowych organizacji non-profit, partnerów z branży, lokalnych stowarzyszeń diabetologicznych i instytucji edukacyjnych przyczyniło się do powstania naprawdę ważnego projektu. Otrzymanie od EFPIA nagrody w kategorii zapobiegania i budowania świadomości jest wyróżnieniem, które potwierdza sukces wspólnych starań. Nawołujemy do organów rządowych odpowiedzialnych za promocję i edukację w obszarze ochrony zdrowia o wprowadzenie do szkolnych programów materiału, który powstał w toku prac projektowych. Wdrażanie zdrowych nawyków na wczesnym etapie jest kluczowe dla zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci i sprzyja prowadzeniu zdrowego stylu życia w dorosłości – mówi Prof. Nam Cho, prezes IDF.

*****

Informacje o programie KiDS
Program KiDS (Kids and Diabetes in Schools) na rzecz dzieci dotkniętych cukrzycą został opracowany przez Sanofi we współpracy z Międzynarodową Federacją Diabetologiczną oraz Międzynarodowym Towarzystwem na rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą (International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes, ISPAD) w celu wspierania dzieci dotkniętych cukrzycą typu 1 w leczeniu choroby, zwalczania dyskryminacji w środowisku szkolnym oraz budowania świadomości w zakresie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ta inicjatywa edukacyjna opierająca się na globalnych założeniach KiDS jest skierowana głównie do nauczycieli, pielęgniarek szkolnych i innych pracowników oświaty, dzieci w wieku szkolnym (6-14 lat) oraz ich rodziców. Projekt jest prowadzony w Brazylii, Egipcie, na Węgrzech, w Indiach, Japonii, Pakistanie, Polsce i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polska jest pierwszym krajem europejskim, w którym inicjatywa została wdrożona. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jako, że pilotaż projektu został przeprowadzony na Podkarpaciu, otrzymał on także patronaty miejscowych władz samorządowych, oświatowych i zdrowotnych (Prezydenta Miasta Rzeszowa, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego), jak również organizacji pacjenckich (Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków).

Informacje o Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej
Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna to organizacja obejmująca swoim zasięgiem ponad 240 stowarzyszeń diabetologicznych w 168 krajach i terytoriach. Reprezentuje ona interesy coraz większej grupy chorych na cukrzycę, a także osób na nią narażonych. Organizacja prowadzi globalną wspólnotę diabetyków od 1950 r.
Więcej informacji: www.idf.org


Informacje o firmie Sanofi
Firma Sanofi, działający na skalę globalną lider sektora farmaceutycznego, zajmuje się odkrywaniem, opracowywaniem i upowszechnianiem rozwiązań terapeutycznych, które zaspokajają potrzeby pacjentów. Sanofi jest zorganizowana w pięć globalnych Business Unitów: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Consumer Healthcare, Sanofi Genzyme i Sanofi Pasteur. Firma Sanofi jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) i Nowym Jorku (NYSE: SNY). Jedna z 112 fabryk Sanofi na świecie jest zlokalizowana w Rzeszowie. Według danych IMS Health Polska Sanofi jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Polsce.
Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem: www.sanofi.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij