Zgodnie z przyjętą przez sejm nowelizacji ustawy asystenci medyczni uzyskają możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich w imieniu lekarzy.


Już niedługo lekarz będzie mógł upoważnić innego pracownika medycznego lub asystentów medycznych do wypisywania zwolnienia lekarskiego – w formie e-zwolnienia – w swoim imieniu, na podstawie dokumentacji medycznej. Warunkiem jest posiadanie przez obie strony profilu informacyjnego portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE).

Choć odpowiedzialność za przekazanie kompetencji osobie trzeciej spoczywać będzie na lekarzu dentyście, to proces ten będą nadzorowały dwie jednostki: Rejestr Asystentów Medycznych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsza, prowadzona przez Ministra Zdrowia instytucja zajmie się gromadzeniem danych o pracownikach upoważnionych do wystawiania zwolnień. Dane te przekazywane będą do ZUS-u, który weryfikował będzie możliwość wystawienia e-zwolnienia, a więc obecność danego pracownika w PUE.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij