Wybrano nowe Prezydium Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i przewodniczących Komisji Problemowych. Sprawdź co jeszcze ustalono podczas spotkania -->

10 stycznia br. we Wrocławiu odbyły się pierwsze obrady nowego Prezydium Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W wyniku głosowań zdecydowano o funkcjach członków Prezydium Zarządu Głównego, wybrano także przewodniczących Komisji Problemowych.

W pierwszej części porządku obrad podjęto uchwały w sprawie przyznania funkcji w Prezydium Zarządu Głównego PTS. Decyzją zgromadzonych wiceprezydentami towarzystwa w najbliższej kadencji będą: prof. Tomasz Konopka, prof. Wojciech Bednarz oraz prof. Ingrid Kalinowska-Różyło. Funkcję sekretarza generalnego powierzono lek. stom. Annie Lelli, którą w pracy będzie wspierał lek. stom. Jakub Hadzik (zastępca sekretarza generalnego). Za finanse PTS odpowiedzialny będzie duet prof. Tomasz Gedrange (skarbnik generalny) – lek. stom. Sadri Rayad (zastępca skarbnika).

W kolejnej części obrad prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS przekazała informacje o bieżącej działalności ZG PTS, kładąc nacisk na wizję organizacji pracy i obowiązków.
- PTS powinno posiadać silną centralę oraz równie mocne oddziały, a ich praca powinna być w pełni koordynowana, do tego będziemy dążyć. W najbliższym czasie czeka nas m.in. restrukturyzacja strony internetowej czy ujednolicenie księgowości. Intensywnie pracujemy nad zasadami kooperacji z partnerami PTS, szczególnie w kwestii przyznawania znaku akceptacji PTS. Wyzwań jest dużo, ale nie mam wątpliwości, że są one niezbędne, aby móc zacząć rozwijać towarzystwo. Istotnym elementem naszej działalności będzie edukacja i rozwój nauki, którą będzie realizowała Akademia Wiedzy i Praktyki. Jednym z najbliższych wyzwań będą obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej (20 marca) - podkreśliła prof. Dominiak.

W drugiej części głosowań uczestnicy spotkania zdecydowali m.in. o konieczności przeprowadzenia audytu prawno-finansowego w zakresie dokumentacji, podjęcia współpracy z prawnikiem (dr n. prawnych Natalia Krej) i kancelarią podatkową (Kancelaria Podatkowa Forbis) czy przedłużenia znaku akceptacji na rok 2018 dla TECHNOLOGII SONICZNEJ I PRODUKTU szczoteczki sonicznej Philips Sonicare DiamondClean.

Wybrano także przewodniczących Komisji Problemowych. Zostali nimi:
Prof. Tomasz Konopka -przewodniczący Komitetu Nauki Akademii Wiedzy i Praktyki
Prof. Ingrid Kalinowska-Różyło - przewodnicząca Komitetu ds. Praktyki Zawodowej Akademii Wiedzy i Praktyki
Dr hab. Piotr Majewski - przewodniczący Komitetu Edukacyjnego Akademii Wiedzy i Praktyki
Lek. stom. Anna Lella - przewodnicząca Komitetu ds. Współpracy
Dr hab. Bogumił Lewandowski – przewodniczący Komitetu ds. Nagród i Wyróżnień
Dr hab. Grażyna Wiśniewska – przewodnicząca Komitetu Działań Charytatywnych i Historii
Dodatkowo prof. Tomaszowi Konopce powierzono funkcję redaktora wiodącego czasopism stomatologicznych.

Warto dodać, że przewodniczącą Komisji Rewizyjnej będzie prof. Beata Dejak, a przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego prof. Ryszard Koczorowski.

Kolejne spotkanie Prezydium PTS zostanie przeprowadzone nie później niż do 10 marca br.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij