Współczesny rozwój stomatologii i zatrudnianie lekarzy specjalistów sprawia, że również asystentki i higienistki pracujące w gabinetach stomatologicznych muszą być wszechstronnie wykształcone. Powinny one umieć współpracować m.in. z ortodontą.

Podążanie z duchem czasu zgodnym z trendem zdrowego stylu życia i mody na piękny uśmiech wymusiło wyraźną potrzebę rozwoju gabinetów stomatologicznych, a co za tym idzie – rodzaju i jakości świadczonych w nich usług. W nowoczesnych przychodniach, gabinetach i klinikach stomatologicznych coraz częściej zatrudnia się lekarzy specjalistów m.in. z dziedzin: endodoncji, chirurgii, periodontologii, estetyki i ortodoncji. Indywidualna sytuacja kliniczna pacjenta wyznacza kierunki działania na wszystkich płaszczyznach – od potrzeby leczenia po szeroko rozumianą profilaktykę. Wszystko to zaś łączy się ściśle z ostatecznym efektem estetycznym, niezwykle istotnym z punktu widzenia pacjenta.
Nowoczesny i zaawansowany technologicznie sprzęt, dzięki któremu diagnoza problemu i kompleksowe leczenie schorzeń jamy ustnej są jeszcze bardziej skuteczne, obliguje również asystentki i higienistki stomatologiczne do ciągłego samodoskonalenia oraz rozwoju zawodowego, zatem efektywnego podnoszenia nabytych umiejętności. Zauważalna jest tendencja zatrudniania nie tylko lekarzy specjalistów, ale również wszechstronnie wykwalifikowanego personelu medycznego, który powinien dążyć w kierunku pełnej realizacji celów i oczekiwań nie tylko wobec pracodawcy, ale również pod kątem kompleksowej opieki nad samym pacjentem. Współczesna praca narzuca, oprócz podstawowych obowiązków medycznych, szereg poszerzonych funkcji i zadań wobec asystentek i higienistek stomatologicznych. (…)


Ciąg dalszy artykułu dostępny w numerze 1/2016 "Asysty dentystycznej" w dziale Komunikacja interpersonalna.

dypl. hig. stom. Agnieszka Nowak