Pacjentami dentystów bywają nie tylko dorośli, ale również dzieci. One też mają swoje prawa jako pacjenci, a każdy dentysta ma prawny i etyczny obowiązek ich przestrzegania. Prawa pacjentów dzieci są takie same jak i dorosłych pacjentów.

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych praw pacjenta małoletniego w gabinecie stomatologicznym w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i sposobów realizacji tych praw przez dentystę. Przede wszystkim należy ustalić, że pod potocznym pojęciem „dziecko” należy prawnie rozumieć osobę małoletnią. Osoba małoletnia to przeciwieństwo osoby pełnoletniej. Zgodnie z zasadą wyrażoną w kodeksie cywilnym pełnoletni jest ten, kto ukończył lat osiemnaście (art. 10 k.c.). Pacjent pełnoletni (nazywany dorosłym) to taki, który ukończył 18. rok życia i ma zgodnie z prawem cywilnym pełną zdolność do czynności prawnych. Dodatkowo należy pamiętać, że przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa. Norma powyższa dotyczy tylko kobiet. Bowiem kobieta, która ukończyła 16. rok życia, może po uzyskaniu zezwolenia sądu zawrzeć małżeństwo, i wtedy staje się pełnoletnia. Taką pacjentkę należy traktować w gabinecie jak pacjenta pełnoletniego – jest ona całkowicie samodzielna w zakresie podejmowania decyzji co do świadczeń zdrowotnych. (…)

Ciąg dalszy artykułu dostępny w numerze 2/2016 "Asysty dentystycznej" w dziale Komunikacja interpersonalna.


autor: dr Małgorzata Paszkowska