Fundacja Medicover rozpoczęła kilkutygodniową, ogólnopolską kampanię, podejmującą temat cukrzycy typu 2.

Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!, prowadzony przez Fundację Medicover, od 2014 roku walczy o zdrową teraźniejszość i przyszłość polskich dzieci. Celem PoZdro! jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia dzieci poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia u nich w przyszłości cukrzycy, zwłaszcza typu 2, i innych chorób cywilizacyjnych. Program przeciwdziała nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży, podnosi świadomość zdrowego trybu życia wśród całych rodzin, które razem z dzieckiem są do niego zapraszane. Dotychczas, już ponad 60 000 młodych ludzi w różnej formie skorzystało z Programu. Wszystkie elementy Programu są bezpłatne dla jego uczestników.

Kampania prowadzona jest w dwojaki sposób. Z jednej strony kierowana jest do dzieci i młodzieży - pozwala im wgryźć się w tematykę zdrowia i zostać „gwiazdami internetów”, z drugiej, zwraca się do babć i dziadków, by rozpieszczając swoje wnuki, chronili je jednocześnie przed chorobami cywilizacyjnymi - stając się superdziadkami. Oba bieguny łączy wspólny mianownik – zdrowy styl życia może nas uchronić przez zachorowaniem i poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Dbajmy o siebie i siebie nawzajem, doceniając wspólnie spędzany czas. 

Kampanię PoZdro! z Okazji Światowego Dnia Cukrzycy 14 listopada 2017 roku, uzupełniła w wieczornych godzinach akcja podświetlania budynków w przestrzeni miejskiej kolorem niebieskim (Warszawa, Wrocław, Lublin), alternatywnie, wyświetlania haseł odnoszących się do przeciwdziałania cukrzycy. Wsparły nas w tej idei między innymi: Muzeum Narodowe w Warszawie, PGE Narodowy, Stadion Arena Lublin, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

Więcej
www.po-zdro.pl