27 października 2017 roku Sejm uchwalił Ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej.

Projekt ustawy definiuje koordynację opieki zdrowotnej nad pacjentem. Koordynatorem pacjenta w całym systemie ochrony zdrowia będzie lekarz POZ, którego podstawowym zadaniem (jako przewodnika pacjenta po systemie), we współpracy z pielęgniarką POZ i położną POZ, będzie zapewnienie pacjentowi ciągłości i kompleksowości opieki. Lekarz będzie inicjował lub kontynuował postępowanie diagnostyczno-lecznicze podejmowane u pacjenta przez inne placówki.
Ustawa wprowadza także motywacyjny system finasowania POZ, w którym oprócz stawki kapitacyjnej pojawią się: budżet powierzony (czyli środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej), opłata zadaniowa (czyli dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej) oraz dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakość sprawowanej opieki.
Opieka koordynowana ma w pełni zacząć funkcjonować w 2020 roku i będzie poprzedzona pilotażem, w którym weźmie udział około czterdziestu pięciu świadczeniodawców. Pilotaż potrwa do końca 2019 roku.

Więcej podobnych informacji dostępnych jest w bieżącym numerze "TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny" w dziale Doniesienia prawne.

oprac. Marzena Pytlarz, Kancelaria PPC Legal

źródło: www.mz.gov.pl