W dniach 9-10 września w Poznaniu odbył się I OZHIA.

08.30 - 09.50     Rejestracja uczestników zjazdu
10.00 - 10.10     Uroczyste otwarcie I Ogólnopolskiego Zjazdu Higienistek i Asystentek Stomatologicznych
10.10 -10.30     lek. stom. Hanna Sobota - Istota podnoszenia kwalifikacji przez higienistki i asystentki stomatologiczne z punktu widzenia pracodawcy
10.30 - 11.30     dr n med. Elżbieta Paszyńska spec stomatologii zachowawczej z endodoncją
dr n o zdr. Martyna Wardak - Wybrane postulaty ergonomiczne w pracy higienistki stomatologicznej
11.30 -12.00     Przerwa kawowa
12.00 -12.40     lek. stom. Mieczysław Pietrzyk spec periodontologii
Pacjent periodontologiczny -wyzwanie dla zespołu stomatologicznego
12.40 -13.15     dypl. hig. stom. Dorota Grzyśka - Możliwości zawodowe higienistki i asystentki stomatologicznej- co, gdzie, jak i za ile... Samodzielny Gabinet Higieny w świetle obowiązujących przepisów
13.15 -14.30     Przerwa obiadowa
14.30 -15.00     dr n med. Anna Koberska spec stomatologii zachowawczej z endodoncją - Pojęcie normy i zaburzenia zgryzu
15.00 -15.20     dypl. hig.stom. Ewelina Celej - Samodzielny Gabinet Higieny w praktyce
15.20-15.40     mgr Patrycja Pyrlik-Rzepczuk - Fluor-nasz przyjaciel, czy wróg?
15.40 -16.10     Przerwa kawowa
16.10 -17.00     lic.hig.stom. Michał Kluczkowski - Procedura opieki higienizacyjnej pacjenta implantologicznego - protokół własny
17.00 -17.30     Rozlosowanie nagród, uroczyste zakończenie zjazdu, rozdanie certyfikatów