10 października 2015 r. w Częstochowie odbyła się IV Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Higieny Stomatologicznej.

Konferencja cieszyła się wielkim zainteresowaniem - sale wykładowe były wypełnione do ostatniego miejsca. Uczestnicy mogli wysłuchać prelecji dr n. med. lek. stom. Agnieszki Pawlik, dypl. hig. stom. mgr Zofii Kuli, dypl. hig. stom. mgr Jolanty Ciesielczyk, dypl. hig. stom. Anety Figzał i mgr inż. Jakuba Juszczyk.