11 kwietnia w Częstochowie odbyła się konferencja inaugurująca powstanie Polskiego Stowarzyszenia Higieny Stomatologicznej

Celem powołania nowego stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowo-szkoleniowej, promowanie higieny stomatologicznej wśród pacjentów, polepszanie relacji w zespołach stomatologicznych, a także współpraca z firmami medycznymi poprzez śledzenie i rozsądne promowanie nowych technologii i rozwiązań w stomatologii. Spotkanie inauguracyjne zgromadziło wiele asystentek i higienistek, a uroczystemu rozdaniu legitymacji członkowskich towarzyszyła sesja wykładowa, którą otworzyła prezes PSHS dr Joanna Sitko-Gap. Wśród tematów znalazły się zagadnienia m.in. z zakresu komunikacji, profilaktyki i implantologii. Inauguracji PSHS towarzyszyła także uroczystość z okazji 10-lecia Medycznego Studium Zawodowego w Częstochowie.