5 kwietnia br. w Radomiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii”

Konferencja miała charakter teoretyczno-praktyczny, podczas której poruszono tematy z zakresu ergonomii, techniki stosowania koferdamu, wybielania zębów, zabiegów higienizacyjnych oraz budowania wizerunku. Wśród wykładowców znaleźli się znani w środowisku specjaliści, m.in.: dr Tomasz Dzieniakowski oraz dyplomowani higieniści: Agata Kurkowska, Sylwia Kołodziejczyk, Michał Kluczkowski, Katarzyna Ostrowska i wielu innych. Wydarzenie zgromadziło wiele asystentek i higienistek, a sesje wykładowe wzbogacała wystawa produktów partnerów imprezy. Konferencje honorowym patronatem objęli Prezydent Miast Radomia i Mazowiecki Kurator Oświaty. Partneterm konferencji była firma Oral-B oraz Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych. Patronem medialnym wydarzenia było m.in. czasopismo „Asysta Dentystyczna”. Już teraz zapraszamy do śledzenia infomacji na temat kolejnej edycji konferencji na stronach organizatora Centrum Kształcenia Dorosłych w Radomiu.